top of page
pexels-mike-chai-842339.jpg

NOVASAM
Araştırma ve Danışmanlık

Sosyal, ekonomik, siyasal ve pazar araştırmaları gibi birçok alanda faaliyet gösteren bir araştırma şirketiyiz. Özellikle sosyal araştırmalar konusunda ciddi bir deneyime ve uzmanlığa sahibiz. Gerek yerel gerekse uluslararası kurumlar, STK’lar, akademisyenler ve özel sektör için çalışmalar yürütürüz. Ekip olarak uzun yıllar SAM Araştırma çatısı altında birlikte çalıştık ardından 2022 yılında SAM Araştırma’nın desteğiyle NOVASAM’ı kurduk.

ARAŞTIRMA 

TASARIMI

Nicel araştırma mı nitel araştırma mı?

iş görüşmesi

VERİ KONTROLÜ

Verinin doğruluğunu nasıl sağlıyoruz? 

key-gd9cafe5b6_1920.jpg

AYDINLATMA METNİ

 KVKK Aydınlatma Metnimiz 

Hizmetlerimiz

NE YAPARIZ? 

ANKET

Sosyal, akademik, siyasal, pazar kısacası her alanda CAPI/CATI/Çevrimiçi yöntemlerini kullanarak veri toplarız.

ODAK GRUP TOPLANTILARI

Araştırmanın hedef kitlesine uygun katılımcılarla bir araya gelir belirli bir konuyu derinlemesine tartışırız.

PANEL

Araştırmanın konusuna göre seçilen bir grup katılımcıdan düzenli aralıklarla veri toplarız.

DERİNLEMESİNE GÖRÜŞMELER

Araştırmanın hedef kitlesine uygun katılımcılarla yüz yüze ya da çevrimiçi olarak görüşür, belli bir konu hakkında derinlemesine konuşuruz.

YERİNDE GÖZLEM

Herhangi bir müdahalede bulunmadan mekanı/hedef kitleyi izleyerek gözlem notları çıkartırız.

ANALİZ & RAPORLAMA

Toplanan veriyi çeşitli yöntemlerle analiz eder ve raporlarız.

bottom of page