top of page

İLKELERİMİZ

NOVASAM olarak taviz vermeyeceğimiz, değişmez ilkelerimiz var.

Tarafsızlık

Araştırma hayatı ve piyasayı anlamak, geleceğe yönelik de öngörülerde bulunabilmek için önemli bir araçtır. Araştırmanın temelinde de insan yatar. Biz insanlarla ilişki kurarken en değerli kaynağımız olduklarının bilincinde olarak ve bunu gözeterek hareket ederiz. Onların “ses”i olduğumuzu unutmadan onların görüşlerini doğru biçimde araştırma sonuçlarına aktarmanın hem onlara hem de sizlere karşı en büyük sorumluluğumuz olduğunun farkındayız.  

 

Biliyoruz ki araştırmacılar olarak bizim de bir geçmişimiz, düşünce biçimimiz, alışkanlıklarımız var. Bunlardan kendimizi tamamen soyutlayabileceğimizi, araştırmadan varlığımızı tamamen arındırabileceğimizi iddia etmek doğru olmaz. Ancak tarafsız ve doğru veriyi aktarabilmek için soru hazırlığından kontrole, analizden raporlamaya yani araştırmanın her aşamasında tarafsızlık ilkesini korumaya yönelik dikkat ettiğimiz birçok nokta var. Araştırmaları yürütürken yönlendirme yapmadığımızdan, dili tarafsız kullandığımızdan, her sese eşit şans tanıdığımızdan, olabildiğince farklı kesimlere ulaşabildiğimizden ve karşıt görüşleri yansıttığımızdan emin olarak ilerleriz. Böylece kendimizi mümkün olduğunca araştırma sonuçlarından ayıklayarak tarafsız sonuçlara ulaşmış oluruz.

Saygı

Araştırmalarımızı yürütürken her kimliğin hassasiyetlerinin farkında olan, tarafsız ve kapsayıcı bir dil kullanmaya özen gösteririz. Katılımcıların görüşme sırasında ve sonrasında hiçbir rahatsızlık hissetmemesi, kafalarında hiçbir soru işareti kalmaması en büyük önceliğimiz. Bu nedenle araştırmanın her aşamasında buna dikkate ederek ilerleriz. 

Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği

En temel ilkelerimizden biri toplumsal cinsiyet eşitliğidir; yaptığımız her işte, kurduğumuz her ilişkide bu yaklaşımla ilerleriz. Yalnızca yaptığı işlerde değil şirket içinde kurduğu ilişkilerde de toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan bir yapıya sahibiz. Bu doğrultuda aynı ve/veya eşit iş yapanlar arasında ücret eşitliği, şirket içinde karar verici pozisyonda bulunma ve iş yönetiminde beceri ve deneyimin temel alınması, her bireyin fikirlerini özgürce ve rahatlıkla ifade edebilmesi esastır. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğini ilkesel olarak benimsemek, araştırmanın tüm aşamalarında da bunu dikkate almak demektir. Dolayısıyla her araştırmada aşağıdaki maddeler doğrultusunda ilerleriz: 

  • Araştırma evreninin kapsayıcı olması

  • Doğru, saygılı ve hassas bir dil kullanılması

  • Katılımcılarla temasa geçecek kişilerin cinsiyetçi söylem ve davranışlardan uzak olması

  • Katılımcılarla temasa geçecek kişilerin farklı kimliklerin hassasiyetleri konusunda eğitilmesi

  • Katılımcıların kendilerini rahat ve güvende hissetmesi

  • Raporun toplumsal cinsiyet perspektifinde yazılması; farklı cinsel kimliklerin ve yönelimlerin hikayelerini, ihtiyaçlarını, düşüncelerini yansıtması

Ekip Çalışması

Biliyoruz ki araştırma bir ekip işidir. Her fikir önemlidir, zenginleştirir. Dolayısıyla bol bol soru sorarız, inisiyatif gösteririz; bir konuyu tartışmaya açmayı, birlikte beyin fırtınası yapmayı, birbirimizin yaptıklarına katkı sağlamayı severiz. Bizim içimizdeki hırs birbirimize karşı değil, daha iyisini yapmaya yöneliktir. Yapılan işin herkesin içine sinmesi, inanması çok önemlidir. Yani hep birlikte gurur duyacağımız işler yapmaya çalışırız. 

bottom of page