top of page

VERİ KONTROLÜ

Elde edilecek verinin doğru ve temiz olmasını sağlamak amacıyla başvurduğumuz veri kontrol mekanizmaları vardır. Bunlar pasif kontroller, eşzamanlı kontroller ve saha sonrası kontroller olarak üçe ayrılır.

Yazılımsal kontroller

 

Anketin işleyişine yönelik kurallar anket uygulamasında kullanılan yazılımın içine işlenir. Bu kurallarla anketin doldurulması sırasında mantık hatalarının ve kullanıcı hatalarının önüne geçilir. Yazılım anketörlere soruların sorulma şekli ya da soru atlama gibi konularda rehberlik ettiği gibi bir soruda ilgili/geçerli olmayan şıkları belirtir, mantık karşılaştırmaları yaparak gerekli durumlarda anketörleri uyarır.

Eşzamanlı kontroller

 

Eşzamanlı kontrollerin üç ayağı vardır. Bunlardan ilki saha çalışmasını yerinde izlemektir. Saha Koordinatörü saha aşamasının tamamını, il sorumluları kendi sorumluluklarındaki illerdeki çalışmayı, süpervizörler de doğrudan anketörleri kontrol eder.

İkinci ayağı merkez ofiste gerçekleştirilir. Burada anketlerin IP adresleri, süreleri, lokasyonları kontrol edilir ve tutarsızlık durumunda müdahale edilir.

 

Bu kontrollere ek olarak çalışmada görev alan anketörlerin her birinin yaptığı anketlerin en az yüzde 20’si telefonla aranarak kontrol edilir. Bu aşamada anketin katılımcıyla yapılıp yapılmadığı, kim tarafından yapıldığı, ne kadar sürdüğü, kontrol için belirlenmiş soruların sorulup sorulmadığı denetlenir.

 

Saha sonrası kontroller

 

Tamamlanmış anketlerin incelenmesiyle de üçüncü aşama kontroller yapılır.  Bu kontrollerde anketler soru ve anketör temelinde ayrıntılı bir denetlemeye tabi tutulur. Ayrıca iç tutarlılık testleri yapılır. Varsa benzer araştırmalarla karşılaştırmalar yapılarak dış tutarlılık denetimi yapılır.

bottom of page